ทัวร์ญี่ปุ่น Enjoy Winter in Nagoya 5วัน 3คืน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า –
สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ –
ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง