ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...
ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง