ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
-ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ , เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
-อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
-กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 , ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
-ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง