ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว

ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว

รหัส 009-0089
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,288 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) - กระบี่ - วัดมหาธาตุวชิรมงคล - อ่าวลึกโอเชียนวิว - อ่าวนาง - อ่าวนางแลนด์มาร์ค

01.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

02.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถ (มื้อที่ 1 )
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยว พักผ่อน และทำกิจกรรมทางน้ำ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย เช่น ทะเลแหวก เกาะพีพี และเกาะลันตา เป็นต้น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น  (มื้อที่ 2 )

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ที่มีองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ที่มีความสูงกว่า 95 เมตร
นำท่านเดินทางสู่ อ่าวลึกโอเชียนวิว จุดชมวิวและคาเฟ่วิวสวย ชมวิว 180 องศา  อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เช็คอิน และเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ เนื่องจากเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นย่านคึกคักแห่งหนึ่งของจังหวัด

เย็น : นำท่านเช็คอินโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ที่เนรมิตรพื้นที่ริมชายหาดกว่า 55 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางจุดนัดพบของนักท่องเที่ยว ที่รวมทุกกิจกรรมไว้ในพื้นที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปของฝาก ร้านค้าร้านอาหาร ไนท์มาร์เก็ต ถนนบันเทิง ลานเบียร์ และสปอร์ตคลับ เป็นต้น
อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 อ่าวนาง - ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธารา - กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง - หาดถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3 )

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธารา เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นเรือหางยาวโดยสาร พร้อมรับฟังคำแนะนำจากกัปตันเรือ น้ำท่านเดินทางเที่ยวชม  ความสวยงามของท้องทะเลอันดามัน 4 เกาะดังในพื้นที่จังหวัดกระบี่
นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง อยู่ทางตอนใต้สุดของหาดไร่เลย์  อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลแหวก ที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen Thailand  อิสระให้ท่านเดินบนสันทราย ท่านสามารถเล่นน้ำ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ เกาะหินปูนที่ถูกลมและฝนกัดกร่อนจนรูปร่างคล้ายหัวไก่ขนาดใหญ่อยู่กลางทะเล ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกตงดงาม ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก
นำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ ที่มีหาดทรายขาวสะอาดและสายลมพัดเย็นสบาย มีภูเขาหินรูปใบเรือ ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายภาพ
ระหว่างเดินทางกับตันเรือ จอดเรือตามจุดดำน้ำ เพื่อนำทุกท่าน ดำน้ำชมปะการัง ชมฝูงปลาเสือ ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และดอกไม้ทะเลที่หลากหลายตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง ณ เกาะปอดะ (มื้อที่ 4 )

บ่าย : อิสระให้ท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย (จำนวนและสถานที่ในการทำกิจกรรมดำน้ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการตัดสินใจของกับตันเรือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาเวลาของคณะทัวร์เป็นสำคัญ)

15.00 : นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธารา และนำทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น : พิเศษเมนูหอยชักตีน (มื้อที่ 5 )

วันที่ 3 อ่าวนาง - ร้านจื้ออของฝากกระบี่ - กระบี่เพิร์ล - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพมหานคร

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6 )

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ ร้านจื้ออของฝากกระบี่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย  และในพื้นที่เดียวกันยังมี ร้านกระบี่เพิร์ล ที่จำหน่ายไข่มุกแท้ คุณภาพดี มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี พร้อมใบรับประกันสินค้า
นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ(จ.กระบี่) ด้วยจุดไฮไลท์คือการขึ้นบันได 1,237 ขั้นขึ้นไปยังด้านบน ท่านจะพบ พระธาตุเจดีย์บนยอดเขาแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตร และบนยอดเขาแก้วยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้ท่านยังจะได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาพร้อม ๆ กับการได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองกระบี่อย่างเต็มตา

เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคารอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7 )

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม 3 ขวด/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
09/12/2020 11/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
  เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/12/2020 18/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,288 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
   เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/12/2020 20/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,688 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
    เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23/12/2020 25/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,688 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
     เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/12/2020 27/12/2020
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,688 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
      เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       30/12/2020 01/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,188 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
       เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        01/01/2021 03/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,988 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
        เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         06/01/2021 08/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,688 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
         เดินทาง 06/01/2021 08/01/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          08/01/2021 10/01/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,688 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
          เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           13/01/2021 15/01/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,688 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
           เดินทาง 13/01/2021 15/01/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/01/2021 17/01/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            5,688 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
            เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             20/01/2021 22/01/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,688 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
             เดินทาง 20/01/2021 22/01/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/01/2021 24/01/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              5,688 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
              เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               27/01/2021 29/01/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               5,688 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
               เดินทาง 27/01/2021 29/01/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/01/2021 31/01/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                5,688 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 03/02/2021 05/02/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,688 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                 เดินทาง 03/02/2021 05/02/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  05/02/2021 07/02/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  5,688 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                  เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   10/02/2021 12/02/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   5,688 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                   เดินทาง 10/02/2021 12/02/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    12/02/2021 14/02/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    5,688 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                    เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     17/02/2021 19/02/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     5,688 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                     เดินทาง 17/02/2021 19/02/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      19/02/2021 21/02/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      5,688 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                      เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       24/02/2021 26/02/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       5,688 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                       เดินทาง 24/02/2021 26/02/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        26/02/2021 28/02/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        5,988 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                        เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         03/03/2021 05/03/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         5,688 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                         เดินทาง 03/03/2021 05/03/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          05/03/2021 07/03/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          5,688 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                          เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           10/03/2021 12/03/2021
                           การเดินทาง
                           รถตู้
                           จำนวน
                           ราคา
                           5,688 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                           เดินทาง 10/03/2021 12/03/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            12/03/2021 14/03/2021
                            การเดินทาง
                            รถตู้
                            จำนวน
                            ราคา
                            5,688 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                            เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             17/03/2021 19/03/2021
                             การเดินทาง
                             รถตู้
                             จำนวน
                             ราคา
                             5,688 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                             เดินทาง 17/03/2021 19/03/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              19/03/2021 21/03/2021
                              การเดินทาง
                              รถตู้
                              จำนวน
                              ราคา
                              5,688 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์…ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                              เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               09/12/2020 11/12/2020
                               รถตู้
                               5,988 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                               เดินทาง 09/12/2020 11/12/2020
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                11/12/2020 13/12/2020
                                รถตู้
                                5,988 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 16/12/2020 18/12/2020
                                 รถตู้
                                 5,288 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                 เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  18/12/2020 20/12/2020
                                  รถตู้
                                  5,688 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                  เดินทาง 18/12/2020 20/12/2020
                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   23/12/2020 25/12/2020
                                   รถตู้
                                   5,688 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                   เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    25/12/2020 27/12/2020
                                    รถตู้
                                    5,688 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     30/12/2020 01/01/2021
                                     รถตู้
                                     6,188 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                     เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 3,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      01/01/2021 03/01/2021
                                      รถตู้
                                      5,988 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                      เดินทาง 01/01/2021 03/01/2021
                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 3,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       06/01/2021 08/01/2021
                                       รถตู้
                                       5,688 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                       เดินทาง 06/01/2021 08/01/2021
                                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        08/01/2021 10/01/2021
                                        รถตู้
                                        5,688 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                        เดินทาง 08/01/2021 10/01/2021
                                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         13/01/2021 15/01/2021
                                         รถตู้
                                         5,688 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                         เดินทาง 13/01/2021 15/01/2021
                                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          15/01/2021 17/01/2021
                                          รถตู้
                                          5,688 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                          เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
                                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           20/01/2021 22/01/2021
                                           รถตู้
                                           5,688 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                           เดินทาง 20/01/2021 22/01/2021
                                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            22/01/2021 24/01/2021
                                            รถตู้
                                            5,688 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                            เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
                                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             27/01/2021 29/01/2021
                                             รถตู้
                                             5,688 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                             เดินทาง 27/01/2021 29/01/2021
                                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              29/01/2021 31/01/2021
                                              รถตู้
                                              5,688 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                              เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
                                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               03/02/2021 05/02/2021
                                               รถตู้
                                               5,688 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                               เดินทาง 03/02/2021 05/02/2021
                                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                05/02/2021 07/02/2021
                                                รถตู้
                                                5,688 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
                                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 10/02/2021 12/02/2021
                                                 รถตู้
                                                 5,688 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                 เดินทาง 10/02/2021 12/02/2021
                                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  12/02/2021 14/02/2021
                                                  รถตู้
                                                  5,688 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                  เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
                                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   17/02/2021 19/02/2021
                                                   รถตู้
                                                   5,688 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                   เดินทาง 17/02/2021 19/02/2021
                                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    19/02/2021 21/02/2021
                                                    รถตู้
                                                    5,688 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                    เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     24/02/2021 26/02/2021
                                                     รถตู้
                                                     5,688 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                     เดินทาง 24/02/2021 26/02/2021
                                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      26/02/2021 28/02/2021
                                                      รถตู้
                                                      5,988 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                      เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
                                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       03/03/2021 05/03/2021
                                                       รถตู้
                                                       5,688 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                       เดินทาง 03/03/2021 05/03/2021
                                                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        05/03/2021 07/03/2021
                                                        รถตู้
                                                        5,688 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                        เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                                                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         10/03/2021 12/03/2021
                                                         รถตู้
                                                         5,688 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                         เดินทาง 10/03/2021 12/03/2021
                                                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          12/03/2021 14/03/2021
                                                          รถตู้
                                                          5,688 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                          เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                                                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           17/03/2021 19/03/2021
                                                           รถตู้
                                                           5,688 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                           เดินทาง 17/03/2021 19/03/2021
                                                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            19/03/2021 21/03/2021
                                                            รถตู้
                                                            5,688 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์กระบี่ ซุปตาร์...ลักแล ทะเลแหวกแล้วหล่าว
                                                            เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                                                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • Air Asia (FD)
                                                             • ธ.ค.63- ม.ค.64
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 63 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 8,900 บาท
                                                             รหัส 006-0068
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             Air Asia (FD)
                                                             เริ่มต้น 8,900 บาท
                                                             • Air Asia (FD)
                                                             • ธ.ค.63 - ก.พ.64
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 52 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                                             รหัส 010-0087
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             Air Asia (FD)
                                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                                             ชื่นชอบ