ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 40%

เกาะเสม็ด – เกาะทะลุ – เกาะกูฎี – เกาะขาม

ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 40%

รหัส 0002
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
8,850 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – ระยอง – เกาะเสม็ด

07.00 น. : คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบให้บริการเช็คอิน โดยเจ้าหน้าที่บริษัท K.T.K Tour Enterprise.

08.00 น. : ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ จ.ระยอง

12.00 น. : นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารระเบียงไม้ หรือ ครัวมารวย (ในกรณีที่ร้านระเบียงไม้ปิด)

13.30 น. : นำท่านขึ้นเรือ ที่ท่าเรืออ่าวพร้าว เพื่อเดินทางสู่เกาะเสม็ด

14.30 น. : ถึงท่าเรือหน้าด่าน  เกาะเสม็ด โดยมีรถสองแถวสาธารณะค่อยบริการท่าน นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทรายแก้วบีชรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารพลอยทะเล  จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เที่ยวทะเลเกาะเสม็ด - ดำน้ำตื้น 3 เกาะพร้อมอาหารกลางวัน

07.30 น. : สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นของริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้าในรีสอร์ท พร้อมออกเดินทางดำน้ำเกาะเสม็ด เกาะทะลุ เกาะกูฎี เกาะขาม (11.00-17.00) รวม อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ผ้าเช็ดตัว ห่วงยาง ถ่ายรูปใต้น้ำ

12.00 น : บริการอาหารกลางวัน ณ จุดบริการบนเกาะ **รวมอยู่ในทริปดำน้ำ**

17.00 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.30 น. : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะเสม็ด – กรุงเทพ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ในรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. : เช็คเอาท์  เดินทางสู่ท่าเรือหน้าด่าน กลับสู่ฝั่งท่าเรืออ่าวพร้าว จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

11.00 น. : ซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ มื้อกลางวันอิสระ


เงื่อนไข
 1. ห้องพัก 2 คืน พร้อม อาหารเช้า
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่งสู่ท่าเรืออ่าวพร้าว ระยอง จำนวน 1 คัน
 4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 5. ค่าเรือ ไป-กลับ สู่เกาะเสม็ด
 6. ค่าทัวร์และอาหารที่ระบุในโปรแกรม
 7. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/ต่อท่าน
 8. 8. เด็ก อายุ 0-3 ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย (นอนกับผู้ปกครอง)
 1. ค่าโทรศัพท์ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 2. ค่าทัวร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ระบุในโปรแกรม
 3. เด็ก 4-12 ขวบ คิดค่าใช้จ่าย นอนเตียงเสริม รวมอาหารเช้า 1,500 บาท

ราคาแพ็กเกจทัวร์ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

 • ราคาทัวร์ 8,850 บาทต่อท่าน รัฐจ่ายให้ 40% ลดแล้วท่านจ่ายเองเพียง 5,010 บาท (ขั้นต่ำ 4 ท่าน นอนห้องละ 2 ท่าน) (กรณีมีเด็กพักด้วยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ห้องพัก ทรายแก้วบีชรีสอร์ท DELUXE ROOM 2 คืนพักห้องละ 2  ท่าน   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 2,900 บาท

เงื่อนไขรายการนำเทียว
1. เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3. ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” เท่านั้น
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6. ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่ร่วมกิจกรรมในบางวัน

จำนวนการเข้าชม 25 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 23 ครั้ง
เริ่มต้น 5,999 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 58 ครั้ง
เริ่มต้น 46,999 บาท
รหัส 013-0035
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
ชื่นชอบ