แพ็คเกจภูเก็ต เกาะเฮ ล่องเรือทัวร์กาฮังบีช ชมพระอาทิตย์ตก

วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต-ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ – จุดชมวิว 3 อ่าว

แพ็คเกจภูเก็ต เกาะเฮ ล่องเรือทัวร์กาฮังบีช ชมพระอาทิตย์ตก

รหัส 010-0099
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
48 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต - ทัวร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต-เข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า                   เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่น

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระใหญ่ภูเก็ต พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บนยอดเขา สวยเด่นเห็นเป็นสง่าแม้ว่าจะมองจากที่ไกลๆ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

……. น. : ถึงจุดเช็คอิน “ออฟฟิศนิกรมารีน เช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

……. น. : ล่องเรือ “เซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน” ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ สู่ “กาฮังบีช” เกาะเฮ 

…….น. : เดินทางถึง “กาฮังบีช” ทัวร์ไกด์นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และ รับฟังข้อมูลและ บริการต่าง ๆ ณ กาฮังบีช ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทายขณะอยู่บนเกาะ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง บริการพร้อมเครื่องดื่ม และผลไม้  

16.00 น. : ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำตื้นจากเรือ 1 จุด

17.00 น. : จากนั้นล่องเรือเพื่อรอชม “พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ” ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

19.00 น. : ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

วันที่ 3 จุดชมวิว 3 อ่าว - แหลมพรหมเทพ - แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 3 อ่าว จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวักตก จุดชมวิวนี้จะมองเห็นวิว 3 อ่าว หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาดกะรน จะเป็นแบบโค้งแบบเสี้ยวพระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว แบบเห็นแนวภูเขา การไล่โทนสีของสีน้ำทะเล สวยงามอย่างมาก จุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยจ้าา

 เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

 บ่าย : จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตต้องแวะมาถ่ายรูปที่แหลมพรหมเทพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ต่อ ห้อง (พร้อมอาหารเช้า)
 • รถตู้ปรับอากาศ พร้อม คนขับ รับส่งท่านตลอดทั้งทริป
 • ทัวร์ล่องเรือยอร์ช : รวมรถรับ – ส่งจากโรงแรม / ท่าเรือ เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ เก้าอี้ชายหาดที่กาฮังบีช ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ (พร้อมน้ำดื่ม + ผลไม้ )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริปการเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าทิปคนขับรถ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / AstraZeneca / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

 ** กรณีลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง **

โรงแรมอันดาคิรา Andakira Hotel (หาดป่าตอง) ระดับ 4 ดาว

 

เข้าพักตั้งแต่ พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 64

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,499 3,999 2,599 1,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,499
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,199
Deluxe Room 8-9 ท่าน 3,999
 

เข้าพักตั้งแต่ 26 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,799 3,999 2,999 1,800
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,799
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,499
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,399
 

เข้าพักตั้งแต่ 11 มกราคม – เมษายน 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,699 3,999 2,999 1,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,699
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,399
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,199

** สำหรับการเข้าพักในวันหยุดยาว 13 – 17 เมษายน 65 เพิ่ม 1,000 /ท่าน**

โรงแรม ชูการ์ มารีนารี สอร์ท แฟชั่น ( หาดกะตะ ) 4 ดาว

 

เข้าพักตั้งแต่ พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 64

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,199 3,999 3,599 2,000
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,199
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,899
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,699
 

เข้าพักตั้งแต่ 24 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 7,999 3,999 3,599 3,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 6,999
Deluxe Room 6-7 ท่าน 6,399
Deluxe Room 8-9 ท่าน 6,099
 

เข้าพักตั้งแต่ 11 มกราคม – กุมภาพันธ์ 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,899 3,999 3,599 2,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,899
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,599
Deluxe Room 8-9 ท่าน 5,399
 

เข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,599 3,999 3,599 2,200
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,599
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,199
Deluxe Room 8-9 ท่าน 5,099

** สำหรับการเข้าพักในวันหยุดยาว 13 – 17 เมษายน 65 เพิ่ม 1,000 /ท่าน**

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ** กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าแพ็กเกจดำน้ำ ค่าตั๋วเรือ ( จอยทัวร์ )
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 6. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ

เงื่อนไขการชำระเงิน

** กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทำการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากชำระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

จำนวนการเข้าชม 48 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 51 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส 013-0031
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 6 วัน 3 คืน
 • 52 ครั้ง
เริ่มต้น 30,900 บาท
รหัส 027-0112
6 วัน 3 คืน
Thai Airways (TG)
เริ่มต้น 30,900 บาท
 • Thai Lion Air
 • ธ.ค.64
 • 5 วัน 4 คืน
 • 31 ครั้ง
เริ่มต้น 12,500 บาท
รหัส 011-0083
5 วัน 4 คืน
Thai Lion Air
เริ่มต้น 12,500 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
 • 28 ครั้ง
เริ่มต้น 45,700 บาท
ชื่นชอบ