แพ็คเกจเที่ยวกาญจน์เอง

ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานไปกับการ ล่องแพเปียก อิ่มอร่อยบนแพอาหาร แสงสีเสียงจัดเต็ม ให้คุณได้ย้อนประวัติศาสตร์ไปกับ พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย-พม่า

แพ็คเกจเที่ยวกาญจน์เอง

รหัส 032-0172
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,390 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กาญจนบุรี – มื้อเที่ยงแพกาญจน์ - ล่องแพเปียก

12.00 น. : ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารกลางวันแสนอร่อยที่แพอาหาร แพกาญจน์ ที่จอดรอต้อนรับทุกท่านอยู่ริมแม่น้ำแคว ณ จุดบรรจบแม่น้ำสามสาย แควน้อย แควใหญ่ ที่ไหลรวมมาเป็นแม่กลอง ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยทั้งอาหารและบรรยากาศ ด้วยการจัดชุดอาหารไทย ให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างเป็นส่วนตัวสำหรับท่านและสมาชิกผู้ร่วมเดินทางของท่านเท่านั้น

13.00 น. : ให้ทุกท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมมิตรพันธ์ เพื่อทำการเช็คอินและเก็บสัมภาระ และเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมไป “ล่องแพเปียก”

16.00 น. : พร้อมแล้วนำท่านล่องแพใหญ่สะดวกสบายไปตามลำน้ำแควน้อย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความสนุกที่รอคอย “ล่องแพเปียก”

17.00 น. : บริการความอร่อยไม่ซ้ำแบบ “บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ” บนแพที่เพียบพร้อมด้วยความบนเทิงแสงสีเสียง

19.00 น. : สมควรแก่เวลานำส่งท่านที่ท่าแพกาญจน์ จากนั้นให้ทุกท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยพม่า - เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านได้ทำการเช็คเอาท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จากนั้นให้ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ท่านได้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย-พม่า” ที่ท่านจะได้ชมและได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสมือนท่านได้เดินอยู่ท่ามกลางเหล่าเชลยสงครามที่กำลังสร้างทางรถไฟ “หนึ่งไม้หมอเท่ากับหนึ่งชีวิต” สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. สำหรับหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน
 3. ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2564
 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดเทศกาล โปรดสอบถาม
โรงแรม ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
มิตรพันธ์

 

1,390.- 1,390.- 900.- 500.- 990.-
นที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

 

1,790.- 1,790.- 1,100.- 1,000.- 2,000.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
จำนวนการเข้าชม 53 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 54 ครั้ง
เริ่มต้น 2,890 บาท
รหัส 030-0163
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2,890 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 47 ครั้ง
เริ่มต้น 99,999 บาท
รหัส 012-0308
8 วัน 5 คืน
Thai Airways (TG)
เริ่มต้น 99,999 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 39 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 001-0268
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 5,555 บาท
ชื่นชอบ